POŻEGNANIE RADOMSKICH SZTANDARÓW 
 
 
 
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego i 1 Komenda Lotniska zostają przeformowane z dniem 1 stycznia 2011 roku w 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego. Dlatego też  w przededniu przeformowania zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych RP”, 10 grudnia odbyło się na radomskim lotnisku wojskowym uroczyste pożegnanie sztandarów 2 OSzL i 1 KL.

 

 
 
 
Kolejnym punktem uroczystego apelu były okolicznościowe wystąpienia. Dowódca Bazy płk Adam Ziółkowski podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za dotychczasową służbę, ale również nakreślił zadania i wyzwania stojące przed nową jednostką.
 
Uroczystość pożegnania sztandarów zakończyła się podpisaniem aktu przeformowania jednostek w Sali Tradycji Radomskiego Garnizonu. W tym symbolicznym akcie uczestniczyli:  dowódcy jednostek, poczty sztandarowe, fundatorzy sztandarów przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych regionu, duszpasterstwa wojskowego, organizacji pozarządowych i środowisk kombatanckich.
 
Apel wojskowy uświetniła kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych i Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych z Radomia
 
1 Komenda Lotniska 
Strona Główna    Historia lotniska    Galeria